1802 voorstel NIL Klant- en Servicegericht Denken en Werken